Giới thiệu về công ty

«CASHTRADING» Là một công ty con của tập đoàn công ty «Cashbery», mà hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới. Nó là một hiệp hội của các thương nhân chuyên nghiệp, những người hàng ngày cống hiến cho công việc của mình 100% năng lực sáng tạo, những nỗ lực và năng lượng của mình, không ngừng nâng cao kỹ năng giao dịch của họ, nhằm đạt được những kết quả vượt trội cho các khách hàng của mình. Trong hiệp hội của chúng tôi có những thương nhân tay nghề cao, kinh nghiệm kinh doanh trung bình là từ 8 năm.

Các chuyên gia «CASHTRADING» đang kinh doanh trên ba thị trường bất ổn nhất, đó là sàn giao dịch CME (sàn giao dịch Chicago), thị trường tương lai - Hợp đồng trao đổi mua và bán kỳ hạn của các tài sản cơ bản, sàn giao dịch MOEX (sàn giao dịch Matxcơva), thị trường chứng khoán và phân khu kỳ hạn FORTS - đầu cơ với các hợp đồng kỳ hạn, những sàn giao dịch ngoại tệ mã hoá Poloniex, Bittrex, Bitfinex - tại thời điểm này đó là các sàn giao dịch đáng tin cậy nhất với những sự quay vòng tiền tệ cao nhất.


Tại sao lại chọn tôi?

1. Dưới sự lãnh đạo của chúng tôi thu thập được, theo ý kiến của chúng tôi, một «đội ngũ» là những thương nhân có kinh nghiệm nhất với năng suất bình quân của mỗi người là 40% mỗi tháng.

2. Chuyên môn thương mại chuyên nghành của mỗi nhà kinh doanh, nhà kinh doanh của chúng tôi mà có khả năng trong thương mại trong ngày sẽ không bao giờ thực hiện giao dịch «dài hạn», mỗi một nhân viên chuyên nghiệp kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền của mình.

3. Phòng quản lý rủi ro riêng của chúng tôi giám sát ngặt nghèo việc tuân thủ các chỉ tiêu thất thu tối thiểu trong kinh doanh, Bạn luôn có thể tự tin trong sự an toàn của các khoản đầu tư của Bạn.

4. Chúng tôi báo cáo hàng quý với các nhà đầu tư của chúng tôi về các giao dịch đã thực hiện, cung cấp báo cáo chi tiết và minh bạch từ sàn giao dịch mà đã kinh doanh trên đó.

5. Chúng tôi phân phối những khoản tiền của các đầu tư theo một số hướng - đó là các thị trường kỳ hạn, cổ phiếu ngoại tệ mã hóa và sử dụng các thuật toán giao dịch, để cho chúng tôi một công cụ để đa dạng hóa và bảo hiểm rủi ro những khoản tiền của nhà đầu tư.

6. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi sử dụng không chỉ riêng tiền của các nhà đầu tư, mà còn tiền riêng của chúng tôi, và thường là với tỷ lệ ngang nhau.


Tính toán lợi nhuận

$50
$25 000
$75 000
$100 000
Khoản đầu tư của bạn:: $7 000
Giá thầu hiện tại:: 1.4% mỗi ngày
Tính lời hàng ngày:: $7 000
Với tỷ lệ này, đầu tư sẽ được đóng lại sau:: 10000 ngày'
Bạn sẽ nhận được:: $14 000
Lợi nhuận thuần:: $7 000

*Bạn sẽ nhận được thêm 100% cho vốn đầu tư.

Đề xuất đầu tư

Tiền tệ hiện có CashberyCoin, USD, EUR, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, Monero, Zcash
Số tiền đầu tư từ $50 đến $100 000
Thời gian làm việc từ 135 đến 400 ngày'
Khả năng sinh lời dao động từ từ 0.5 đến 1.5% mỗi ngày
Năng suất hiện tại 1.4% mỗi ngày
Hoàn thành đầu tư khi đạt +100% cho số vốn
Trả lại số vốn Không
Bạn còn thắc mắc gì? Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời::
8 800 302 88 39
Đối tác


Tiền thưởng liên kết đối tác


Chương trình liên kết đối tác được thanh toán dựa trên nguyên tắc «tỷ lệ đầu tư + phần trăm thu nhập hàng ngày của khách được mời».Ví dụ: 3,5% số tiền được thanh toán khi tạo ra một khoản đầu tư đối tác. Ngoài ra, 3,5% cũng được thanh toán hàng ngày, từ mỗi lần tính cổ tức được trả cho đối tác trong suốt thời gian đầu tư.Kích thước của khoản tiền thưởng liên kết phụ thuộc vào kích thước của đầu tư tích cực của cá nhân bạn, và khoản đóng góp cá nhân của bạn càng cao, thì càng có nhiều cấp độ của chương trình liên kết mở ra cho bạn.

* Tiền thưởng từ việc đầu tư trong cấu trúc liên kết của Bạn được thu hút trong giai đoạn không có khoản đầu tư cá nhân của Bạn, hoặc được thu hút trong những cấp độ mà không thể tiếp cận để có được tiền thưởng theo chương trình liên kết đối tác, sẽ không được tính vào khối lượng của cấu trúc và sẽ không hiển thị khi tính toán tiền thưởng cho nhà quản lý. Và cả khi sạc thêm tiền vào khoản đầu tư cá nhân của bạn đến mức tối đa, những khoản đầu tư được thu hút trước giai đoạn này sẽ không mang lại cho bạn thu nhập liên kết, và sẽ được coi như bị mất không hoàn lại cho việc nhận tiền thưởng đối tác.
Ví dụ: trong vòng cả tháng, khoản đầu tư cá nhân của Bạn bằng 0 USD, trong giai đoạn này trong cấu trúc liên kết của bạn có được doanh thu là 1 triệu USD, điều đó có nghĩa là không trong khối lượng cấu trúc, không trong tính toán tiền thưởng nhà quản lý, chúng không được tính cho Bạn, trong khối lượng chỉ có số tiền đầu tư, được thu hút sau Bạn tự tạo ra khoản đầu tư cá nhân của mình theo bảng của chương trình liên kết đối tác.

Tiền thưởng cho thăng tiến


* Số tiền tích cực đầu tư – đó là tổng số của tất cả các khoản đầu tư mở cá nhân của Bạn trong hệ thống.

** Khối lượng của nhánh chính – đó là đối tác được mời riêng, với khối lượng tiền lớn nhất trong cấu trúc. Khối lượng của chi nhánh chính được coi là ở mức độ 5 cấp từ đối tác được mời riêng của Bạn, nghĩa là từ Bạn là 6 cấp.

*** Khối lượng của nhánh bên - là tổng của tất cả các khoản đầu tư các đối tác của Bạn, ngoại trừ các nhánh chính và nhánh phụ (từ Bạn là 6 cấp).

**** Khối lượng của nhánh phụ - đó là đối tác được mời riêng, với khối lượng tiền lớn thứ hai trong cấu trúc. Khối lượng của chi nhánh phụ trợ được coi là ở mức độ 5 cấp từ đối tác được mời riêng của bạn, nghĩa là từ Bạn là 6 cấp.

***** Khối lượng phụ của nhánh thứ hai - là đối tác được mời riêng, với khối lượng tiền lớn thứ ba trong cấu trúc. Khối lượng của nhánh phụ thứ 2 được coi là ở mức độ 5 cấp từ đối tác được mời riêng của Bạn, nghĩa là từ bạn là 6 cấp.

****** Khối lượng phụ của nhánh thứ ba - là đối tác được mời riêng, với khối lượng tiền lớn thứ tư trong cấu trúc. Khối lượng của nhánh phụ thứ 3 được coi là ở mức độ 5 cấp từ đối tác được mời riêng của Bạn, nghĩa là từ bạn là 6 cấp.

Tiền thưởng cho sự tích cực cá nhân


* Khối lượng - là lượng thu hút đầu tư của các đối tác trong tuyến đầu tiên trong giai đoạn.

** Giai đoạn là khoảng thời gian từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.

*** Số tiền thưởng một lần - được tính vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, và phụ thuộc vào tình trạng thực hiện vào cuối tháng trước.

**** Tỷ lệ tiền thưởng bổ sung được cộng vào kế hoạch tiếp thị đưa ra theo chương trình liên kết cho tháng tiếp theo sau khi hoàn thành kế hoạch. Để gia hạn cho tháng tiếp theo, cần phải xác nhận kế hoạch.

Phần mềm văn phòng

Đầu tư vào «CASHTRADING»


Làm việc trên thị trường xu hướng

Chúng tôi theo kịp với thời gian, phân tích hàng ngày về thị trường và các xu hướng, lựa chọn các hướng đi thực tiễn nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất từ các khoản đầu tư.

Sử dụng trí thông minh nhân tạo

Trong một số loại hình kinh doanh chúng tôi sử dụng các thuật toán máy vi tính đặc biệt (kinh doanh thuật toán), đặc biệt là HFT - giao dịch tần số cao, mà phân tích và thực hiện hàng ngàn giao dịch trong một giây, tạo ra lợi thế hơn các thành viên kinh doanh khác.

Rủi ro đầu tư thấp

Việc phân bổ vốn đầu tư theo một số hướng kinh doanh của thị trường, phòng quản lý rủi ro riêng của mình và làm việc với các tài sản có lợi nhuận cao nhất tạo ra những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và giảm thiểu tối đa các trường hợp rủi ro.

Đầu tư hấp dẫn

Chúng tôi làm việc trên thị trường trong phân khúc lợi nhuận cao, các thương nhân của chúng tôi đã sẵn sàng kiếm được hơn 40% mỗi tháng cho Bạn, sử dụng những kỹ năng chuyên môn và lợi thế của họ so với những thành viên khác tham gia thị trường.

Làm việc trong khu vực kinh tế thực tiễn

Trên những sàn giao dịch mà kinh doanh ngoại tệ của tất cả các nước trên thế giới, tất cả các chỉ số thế giới, nguyên liệu (dầu, khí đốt, than, vàng và những thứ khác). Doanh thu quay vòng của các sàn giao dịch chính là hàng tỷ tỷ đô la một năm, các sàn giao dịch này được kiểm soát bởi pháp luật của những quốc gia mà họ đại diện, và đây là một cách kiếm tiền hoàn toàn hợp pháp.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Bằng cách thu hút các nhà đầu tư mới vào sàn giao dịch của chúng tôi, Bạn sẽ nhận được phần thưởng theo chương trình khách hàng cố định, mà phụ thuộc vào quy mô khoản đầu tư của Bạn.
Phim tài liệu cơ sở


Quản lý tin tưởng thỏa thuận


CERTIFICATE OF INCORPORATION CASHBERYTRADING LTD


Dùng thỏa thuận


Arthur Vardanyan
Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn công ty «Cashbery», giám đốc «Cashbery Limited», nhà tài chính, huấn luyện viên kinh doanh
doanh rất vui mừng chào đón Bạn trên sàn giao dịch của chúng tôi «CASHTRADING» đây là sàn giao dịch thứ ba của tập đoàn công ty «Cashbery», mà thực hiện giao dịch trên những thị trường tài chính cơ bản. Trong khuôn khổ của sàn giao dịch này, Bạn có thể đầu tư vốn của riêng bạn một cách có lợi, sử dụng những cơ hội của các thương nhân và các tính năng của thị trường tài chính, cũng như kiếm được trên chương trình liên kết đối tác và nhận được học vấn cơ bản của thương mại có lợi nhuận.